TRT Genel Müdürü Sobacı: “Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz”

Bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde “Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” temasıyla 5’incisi düzenlenen TRT World Forum 2021’in açılış konuşmasında, Kovid-19 salgını sebebiyle fiziksel engeller oluşsa da dünyanın acilen her zamankinden daha fazla diyaloğa, tartışmaya, iki taraflı fikir yürütmeye, akıl alışverişine ve yeni bir kavrama geliştirmeye ihtiyacı olduğunu gösteren TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı şu şekilde konuştu:

“20. yüzyılın sonlarından itibaren devletler daha önce hiç karşılaşmadıkları, kendi iç mekanizmalarıyla çözemeyecekleri ve insanlığın tümünü ilgilendiren birtakım ortak sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Küresel terörizm, Kovid-19 gibi salgın hastalıklar, ekolojik felaketler, küresel ısınma, internette işlenen suçlar ve siber saldırılar, kitlesel göçler ve kazanç dağılımı adaletsizlikleri gibi milli sınırları aşan çetrefilli sorunlar, küresel siyasal ve hesaplı sistemi çok boyutlu krizler ve korkutma unsurlarıyla aleyhinde karşıya bıraktı. Günümüzde, milletlerarası ölçekte sorunların çözümü için iş birliği ve ortak bağımlılık ön plana çıkmaktadır. Küresel ekonomik ve siyasal sistemin etkinliği, yüksek düzeyli, kapsamlı ve sürekli bir küresel meslek birliğini esas almasına bağlıdır.”

“İnsanı merkezine alan yayın anlayışımızla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi almak için çaba gösteriyoruz”

Krizleri, sorunları ve değişimleri dijitalleşme sürecinden bağımsız düşünebilmenin mümkün olmayacağını bildiren Sobacı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Dijitalleşme süreci, kendisinden beklenen demokratikleşmeye katkı maddesi verme görevini zaman zaman karşılamaktadır. Ama, dijitalleşme süreci bununla beraber bir sosyal ağ mesajı ile diplomasi krizinin ortaya çıkmasına, siber emniyet sorunlarına ve tahrif edilmiş iletişime dayalı olarak dezenformasyon, yalan haber ve kavrama operasyonları gibi mutlaka mücadele edilmesi gereken milletlerarası ölçekli sorunlara da yol açabilmektedir. İşte bu sorunların tartışılıp çözüm önerilerinin geliştirildiği milletlerarası platformlar her zamankinden daha değerli. Biz, TRT World Forum ile, küresel ve yöresel sorunları çok sesli ve fazla boyutlu bir perspektifte milletlerarası kamuoyunun gündemine taşıyoruz. İnsanı merkezine bölge yayıncılık anlayışımızla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi almak için gayret gösteriyoruz. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda dünyamızı tehdit eden bütün krizlere olan hassasiyetimizi, televizyon ve radyo kanallarımız, dijital platformlarımızla dünyanın 7 kıtasına 41 dil ve lehçede ulaştırıyoruz.”

“Meselelerimiz küresel, o yüzden sorunların çözümü iş birliğine dayanmalı”

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar dönemi yalnızca devletlerin yok, çoğu aktörün ve kurumun da içinde yer aldığı bir süreç olduğunu ve bu aktörlerden biri olan yayıncılara da büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Sobacı, konuşmasında şunları kaydetti:

“Günümüz sorunlarına ışık tutan, toplumsal ve küresel farkındalığın artmasına katkı sunan yeni bir yayın anlayışı dijital yönetişim çağının ayrılmaz bir parçasına dönüşmüş durumda. Bu bağlamda, TRT World Forum’u geleceğin şekillenmesinde fikri bir ağız dalaşı platformu olarak paha biçilmez görüyoruz. Forumumuzda meseleleri tek bir merkezden okumanın ve anlamaya çalışmanın problemlerine sinyâl ediyor ve çoklu anlayışa olan ihtiyacın altını çiziyoruz. Yeni bir milletlerarası armoni doğuyor ve bu düzenin içine doğduğu çetrefilli küresel sorunlar var. Bu sorunların oysa küresel bir zeminde tartışarak çözülebileceğine inanıyoruz. İklim değişikliğinden terörizme, gıda güvenliğinden küresel silahlanmaya, iç çatışmalardan devletler arası küresel rekabetin niçin olduğu risklere tüm sorunları fakat çok boyutlu bir bakış açısıyla ve totaliter bir anlayışla ele alarak anlamlandırabiliriz. Meselelerimiz küresel, o yüzden sorunların çözümü iş birliğe dayanmalı.”

“TRT World Forum gibi milletlerarası platformlar yoluyla yeni fikirler üretmek ve yeni hedefler devretmek zorundayız”

Politika yapıcıların, sürekli değişen stratejik ortam karşı uyum ve değişim baskısını yoğun bir şekilde hissettiklerini söyleyen Sobacı konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Uzun süredir benimsediğimiz varsayımların birçoğu artık geçerliliğini yitirmiş durumda. böylece, içe kapanan bir anlayış yok, fazla-taraflılığı merkeze alan bir yaklaşma ilerletmek zorundayız. TRT World Forum gibi milletlerarası platformlar yoluyla yeni düşünceler üretmek ve yeni hedefler atamak zorundayız. Önümüzdeki iki gün boyunca bütün insanlığı ilgilendiren küresel sorunları tartışacağız. TRT World forumda bu yıl 30’u aşkın ülkeden 100’e yakın konuşmacıyı ağırlıyoruz. Katılımcılar, içinde bulunduğumuz bu stratejik dönemeçte dünyanın karışık ve zor meselelerine dair düşüncelerini paylaştıkları bir diyalog sürecine bizi dahil edecekler. Katılımcılar, ayrı coğrafyalarda ve bağlamlarda uygulanan büyük stratejinin içeriğini tartışacaklar. Yöresel ve küresel siyaset alanında mevcut ve potansiyel çıkarları ve uzun vadeli stratejik kaygıları irdeleyecekler. Bunun yanı sıra, küresel politikaya dair geleneksel anlayışın ötesine geçerek, karşılıklı sorumluluklarımız ve eylemlerimiz üzerine de odaklanacaklar.”

TRT World Forum 2021 www.trtworldforum.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir